Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem

Jaarverslag 2021

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door forse aanpassingen in het onderwijs wegens ‘corona-maatregelen’. Behalve dat we daardoor minder uren hebben gemaakt dan voorgaande jaren zien we ook andere veranderingen opkomen. Zoals de neiging om onze hulp te zien als bijlessen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling

Waarom huisonderwijs

In augustus 1999 zijn de bestaande ziekenhuisscholen opgeheven. De reden daarvoor is dat de opnameduur in ziekenhuizen in de loop der jaren aanzienlijk korter is geworden. Bovendien is de kans groot dat kinderen gedurende de opnameperiode te ziek zijn om onderwijs te volgen.

In de plaats van ziekenhuisscholen zijn Educatieve Voorzieningen gekomen en tegelijkertijd

kwam bij de Onderwijsadviesdiensten een afdeling Onderwijsondersteuning  Zieke Leerlingen. Het accent ligt meer op het begeleiden en informeren van scholen met ernstig zieke leerlingen. Zij informeren scholen over ziektebeelden en de consequenties voor het leerproces. Zo mogelijk geven de consulenten tijdens de opname ook les.

Daarnaast kan er door Amsterdamse scholen hulp ingeroepen worden in de vorm van

huisonderwijs. De leerkrachten die een leerling thuis les geven, helpen de leerlingen bij het plannen en maken van hun schoolwerk. De leerachterstanden kunnen binnen de perken worden gehouden. Ook kan het huisonderwijs ertoe bijdragen dat een kind in een periode van (ernstige) ziekte afleiding vindt en zich hierdoor meer op het normale dagelijkse leven kan richten. Ten slotte kan huisonderwijs ertoe bijdragen dat de terugkeer op school na herstel soepeler verloopt.