Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2021

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door forse aanpassingen in het onderwijs wegens ‘corona-maatregelen’. Behalve dat we daardoor minder uren hebben gemaakt dan voorgaande jaren zien we ook andere veranderingen opkomen. Zoals de neiging om onze hulp te zien als bijlessen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en de gezondheidszorg. Dit bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar in vergadering bijeen. In deze vergaderingen wordt o.a. het intakebeleid, de financiële verantwoording en de begroting, de voortgang van het huisonderwijs en de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten besproken. Het bestuur stelt zich ten doel alert te reageren op veranderingen in het onderwijsveld om zo de zieke leerling thuis optimaal te begeleiden. Met het oog op de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 houdt het bestuur de gevolgen van de wet voor onze werkwijze, voor onze docenten en voor onze doelgroep extra goed in de gaten.

Het bestuur bestaat sinds 15 jan. 2015 uit de volgende leden:

  • Dhr. R.H.M. Baggen, voorzitter, St. Catharinaschool, Amsterdam,
  • Dhr. R. Postma, penningmeester,
  • Mevr. C.J. Hendriks, secretaris, Educatieve Voorziening Amsterdam;
  • Mevr. Drs. H. v.d. Jagt, Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam;
  • Mevr. E.M. van Warmerdam, Ignatius Gymnasium Amsterdam.