Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2021

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door forse aanpassingen in het onderwijs wegens ‘corona-maatregelen’. Behalve dat we daardoor minder uren hebben gemaakt dan voorgaande jaren zien we ook andere veranderingen opkomen. Zoals de neiging om onze hulp te zien als bijlessen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling

Actueel

Hieronder treft u de laatste ontwikkelingen aan: 

Jaarverslag 2021

Evenals 2020 werd 2021 gekenmerkt door forse aanpassingen in het onderwijs wegens ‘corona-maatregelen’. Behalve dat we daardoor minder uren hebben gemaakt dan voorgaande jaren zien we ook andere veranderingen opkomen. Zoals de neiging om onze hulp te zien als bijlessen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Lees het hier.

Folder 2022-2023

Ook in schooljaar 2022-2023 zijn we weer beschikbaar om leerlingen die wegens ziekte thuis moeten blijven met schoolwerk te helpen. We hebben daarbij in ieder geval een fiat en input van de school nodig zodat we de leerlingen optimaal kunnen helpen bij het beperken van achterstanden.
Download Folder hier.

Uitnodiging Studiemiddag 2022

De jaarlijkse studiemiddag van EV Amsterdam UMC en Huisonderwijs Amsterdam vindt dit jaar plaats op 10 oktober in de Rode Hoed. In grote lijnen tussen 14:30 u en 16:30 u. Thema en sprekers zijn bekend. Zie bijlage. Definitieve programma wordt op aanvraag begin september toegestuurd. Voorlopige info hier