Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2022

In 2022 vierden we het 120-jarig bestaan van de Stichting. Gelukkig konden de lessen dankzij het loslaten van coronamaatregelen weer bijna allemaal thuis bij de leerlingen plaats vinden. We hebben leerlingen les gegeven vanwege diverse ziektebeelden w.o. post-covidverschijnselen, maar de aandacht gaat in dit verslag uit naar een leerling met forse naweeën van de ziekte van Pfeiffer.

Welkom

Als een leerling van een reguliere Amsterdamse school wegens ziekte drie weken of langer thuis zit dan kan er huisonderwijs aangevraagd worden. Het kan ook zijn dat de leerling nog niet zo lang thuis zit, maar te horen heeft gekregen dat hij wegens ziekte minstens drie weken school moet missen: ook dan kan er huisonderwijs aangevraagd worden.

Wie kan de aanvraag indienen ?
Iedereen die met een zieke leerling te maken heeft, kan de aanvraag doen, dus zowel ouders, artsen, leerkrachten, mentoren, verpleegkundigen, psychologen enz. De aanvraag moet ondersteund worden door de school, omdat die immers eindverantwoordelijk blijft voor het onderwijs aan al haar leerlingen. De school houdt dus gewoon de verplichting de lesstof te leveren, evenals het studieprogramma, eventuele toetsen, opdrachten enz. Verder moeten de ouders van de leerling natuurlijk akkoord gaan, aangezien de lessen thuis gegeven worden. Bij twijfel of huisonderwijs geïndiceerd is, is het advies van de jeugdarts doorslaggevend. Voor leerlingen uit het Primair Onderwijs komt er twee keer per week gedurende anderhalf uur een leerkracht aan huis. Voor leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs gaat het om twee maal per week twee uur.