Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
opmaakitem
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2019

Ruim 100 leerlingen hebben in 2019 dankbaar gebruik gemaakt van ons huisonderwijs. Eén van hen was Skylar uit 4 Gymnasium…

Ziekenhuis

Wat als een kind in het ziekenhuis ligt?
Voor leerlingen die in het ziekenhuis worden opgenomen of die regelmatig ziekenhuispoli’s moeten bezoeken, raden wij scholen en ouders aan contact op te nemen met de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. Voor leerlingen (van poli’s) in Academische Ziekenhuizen in Amsterdam, VUmc en AMC, zijn dat de consulenten van de Educatieve Voorziening Amsterdam, tel. 020-5668952. Voor Amsterdamse leerlingen (van poli’s) in niet-academische ziekenhuizen in Amsterdam en het Revalidatie Centrum Amsterdam zijn dat de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van het ABC, tel. 020-7990010. Voor leerlingen die (regelmatig) in andere regio’s dan de Amsterdamse naar school gaan, raden we aan www.ziezon.nl te raadplegen en daarop de betreffende consulenten te zoeken.

Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd zelf bellen of mailen.

Als de leerling van een Amsterdamse school na opname in het ziekenhuis nog enige tijd thuis moet revalideren, kunt u huisonderwijs aanvragen, mits de school en de ouders achter het huisonderwijs staan.