Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam
opmaakitem
Logo Huisonderwijs Amsterdam
Stichting onderwijs aan zieke kinderen Amsterdam

Jaarverslag 2019

Ruim 100 leerlingen hebben in 2019 dankbaar gebruik gemaakt van ons huisonderwijs. Eén van hen was Skylar uit 4 Gymnasium…

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en de gezondheidszorg. Dit bestuur komt gemiddeld vijf keer per jaar in vergadering bijeen. In deze vergaderingen wordt o.a. het intakebeleid, de financiële verantwoording en de begroting, de voortgang van het huisonderwijs en de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten besproken. Het bestuur stelt zich ten doel alert te reageren op veranderingen in het onderwijsveld om zo de zieke leerling thuis optimaal te begeleiden. Met het oog op de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 houdt het bestuur de gevolgen van de wet voor onze werkwijze, voor onze docenten en voor onze doelgroep extra goed in de gaten.

Het bestuur bestaat sinds 15 jan. 2015 uit de volgende leden:

  • Dhr. R.H.M. Baggen, voorzitter, St. Catharinaschool, Amsterdam,
  • Dhr. R. Postma, penningmeester,
  • Mevr. C.J. Hendriks, secretaris, Educatieve Voorziening Amsterdam;
  • Mevr. Drs. H. v.d. Jagt, Jeugdarts Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam;
  • Mevr. E.M. van Warmerdam, Ignatius Gymnasium Amsterdam.